கால்நடை தீவன ஊழல் வழக்கு: லாலு மீதான தீர்ப்பு விவரம் 2-வது முறையாக ஒத்தி வைப்பு