விநாயகருக்கு உகந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி வேலையை தொடங்கினால் வெற்றி நிச்சயம்