தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் விரைவில் மாற்றம்: ஈ.வி.கே.எஸ் இளங்கோவன் பகீர் தகவல்